Wednesday, September 21, 2011

Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah (Part I)


Mazhab Ahli Sunnah Wal-Jamaah (Bahagian 1)

Malaysia kurang masalah dlm akidah kecuali ajaran sesat krn tlh terlalu biasa dgn ASWJ.

ASWJ tidak diwartakan sbg mazhab kpd agama Islam secara rasmi di Malaysia, Cuma dlm masalah syariah guna mazhab Syafie yg bermazhab ASWJ.

Antara kitab rujukan ASWJ di Malaysia al-Baghdadi, (al-farq Bain al-firaq), al-Ghazali, (Risah al-Tauhid, Ihya’ Ulum al-Din) Muhammad Shaltut (Islam, Aqidah wa Shari’ah) al-Shahrastani ( al-Milal wa al-Nihal), Said Haji Ibrahim –(Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah)

فغنالن

Penggunaan istilah jama'ah Muslimin memang terdapat dalam hadith-hadith, terutamanya dua istilah iaitu 'jamaah' dan 'firqah' dengan pluralnya 'firaq'.

Antara hadith-hadith tersebut ialah;

Maksudnya: 'Orang-orang Yahudi telah berpecah menjadi tujuh puluh satu golongan atau puak(firqah) dan umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan'.

(Sunan Ibn Majah-riwayat dari Abu Hurairah radiya'Llahu 'anhu)

Daripada 'Auf bin Malik bahawa baginda saw bersabda

Maksudnya: 'Orang-orang Yahudi telah berpecah kepada tujuh puluh satu golongan (ihda wa sab'ina firqatan). Satu golongan daripada mereka itu dalam syurga dan yang tujuh puluhnya dalam neraka. Orang-orang Nasara pulaberpecah menj'adi tujuh puluh dua golongan, tujuh puluh satu golongan mereka dalam neraka, dan satu golongan dalam syurga. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada dalam tangan kekuasaannya, benar-benar umatku akan berpecah kepada tujuh puluh tiga golongan, satu golongan berada dalam syurga dan tujuh puluh dua dari mereka dalam neraka' Baginda ditanya: Siapakah mereka (yang masuk syurga) itu?'. Jawab Baginda 'Jama'ah'.


Anas bin Malik radiya'Llahu'anhu bahawa baginda salla'Llahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Maksudnya: 'Sesungguhnya Bani Isra'il berpecah menjadi tujuh puluh satu golongan. Dan sesungguhnya umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh dua golongan (firqah), semuanya masuk neraka, melainkan satu golongan, iaitu al-Jama'ah'.

معصود اهل السنة والجماعه

Muncul pada akhir abad ke 3 H yang dipimpin oleh 2 orang ulama besar iaitu Syeikh Abu Hassan Ali Al Asy’ari dan Syeikh Abu Mansur Al Maturidi.

Perkataan Ahl-Sunnah wal Jamaah kadang-kadang disebut sebagai Ahl-Sunnah atau Sunni dan kadang-kadang disebut Asy’ari atau Asya’irah dikaitkan dengan ulama besarnya yang pertama iaitu Abu Hassan Ali Asy’ari.

Ahlus Sunnah wal Jama’ah “ Mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para Sahabatnya Radhiyallahu ‘anhum. Disebut Ahlus Sunnah, karena kuatnya (mereka) berpegang dan berittiba’ (mengikuti) Sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para Sahabatnya Radhiyallahu ‘anhum

Erti Ahl al-Sunnah ialah penganut Sunnah Nabi. Erti wal Jamaah ialah penganut I’tiqad sebagai i’tiqad Jamaah Sahabat-sahabat Nabi. Kaum Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah ialah kaum yang menganut i’tiqad sebagai yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat baginda.

نام2 لأين باضي اهل السنة

al-Firqatun al-Najiyah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya, ‘Siapakah An-Najiyah (golongan yang selamat)?’ dan menjawab dalam satu hadits ‘Maa anaa ‘alaihi al-yauma wa ashaabii (siapa saja yang mengikuti aku dan sahabatku sekarang)’

al-Thaifah al-Manshurah

Mempunyai makna kelompok yang mendapat pertolongan. Nama ini diambil dari hadits berikut,

Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mendapat pertolongan (dari Allah), tidak ada yang bisa membahayakan mereka siapa pun yang menelantarkan mereka hingga tegaknya kiamat.”

(Riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, disahkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah)

Ahli Hadith

Para ulama sering juga menegaskan bahwa Al-Firqatun An-Najiyah dan al-Thoifah al-Manshurah adalah Ahli Hadith. Hal ini membawa pemahaman bahwa Ahli Sunnah adalah Ahli Hadits dan sebaliknya. Salah satu ulama yang menyatakan demikian adalah Imam Ahmad dengan perkataannya:

“Seandainya al-Thaifah al-Manshurah itu bukan ahli hadith, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka itu.”

Salafiyun

Salaf secara bahasa mempunyai arti nenek moyang atau pendahulu. Secara istilah, salaf berarti sahabat, tabi’in, dan tabi’ut tabi’in serta pengikut mereka dari imam-imam terkemuka yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka

Ahlus Sunnah wal Jama’ah disebut juga dengan salafiyun kerana ittiba’ mereka terhadap jalan salafus-salih, yaitu para sahabat, tabi’in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan dan petunjuk.

ASWJ bukanlah satu organisasi atau kumpulan yang sengaja didirikan atas kepentingan tertentu seperti Syiah dan Khawarij.

ASWJ merupakan satu nama yang mewakili majoriti umat Islam yang sangat beriltizam kepada ajaran Islam yang murni seperti yang dijelaskan oleh Nabi s.a.w. dan dihayati oleh para Sahabat, Tabiin dan Tabi Tabiin.

ASWJ muncul dengan jelas ketika berlaku penyelewengan dalam masyarakat Islam yang boleh mengancam keutuhan umat, terutamanya yang berhubung kait dengan masalah akidah.

توکوه-توکوه

Abu Hasan Asyaari dan Abu Mansur Maturidi bukanlah pengasas Ahli Sunah Waljamaah, seperti yang dihuraikan oleh sebahagian besar pengkaji mazhab dan aliran pemikiran akidah, juga seperti disangkakan oleh majoriti umat Islam di rantau ini.

Pada hakikatnya kedua-dua tokoh ini adalah penerus atau pejuang fahaman dan aliran yang diasaskan oleh Sahabat Nabi dan imam-imam selepas para Sahabat sebagai penyambung Manhaj Salaf

ابو حسن الأشعاري

Beliau adalah al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abu Bisyr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy’ari Abdullah bin Qais bin Hadhar. Dilahirkan pada tahun 260 H di Bashrah, Iraq. Dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa dan ketajaman pemahamannya. Demikian juga, beliau dikenal dengan qana’ah dan kezuhudannya.

سجاره كمونجولن

Abu Hassan al-Ash’ari pernah berpegang pada fahaman Muktazilah dan berguru kepada ayah tirinya Abu Ali al-Jubbai.

Selepas berusia 40 tahun, beliau berfikiran matang dan tekun mengkaji secara mendalam.

Pada suatu hari, beliau berdebat dengan ayah tirinya dalam mengenai kehidupan selepas mati. Selepas berdebat dengan ayah tiri beliau, berucap di Masjid Basrah lalu mengisytiharkan dirinya keluar daripada fahaman Muktazilah kerana tidak berpuashati dengan jawapan gurunya.

Abu Hasan al-Asy’ari membuat pembaharuan dalam aliran Ahli Sunnah dengan mengemukakan hujah-hujah logik akal serta teks-teks al-Quran dan hadis yang ada. Hujah-hujah yang dikumpulkan cukup kuat bagi mematahkan hujah Muktazilah yang pesat berkembang pada masa itu. Beliau berjaya mengumpulkan ramai murid dan pengikut. Kemudian, lahir golongan Ahli Sunnah wal Jamaah dikenali sebagai Asya’irah iaitu golongan pengikut fahaman Abu Hasan al Asy’ari.

فغساس امام مذهب

Aliran Asya’irah ini berkembang dengan pesatnya di Iraq. Kemudian, ia berkembang di Mesir pada zaman Salahuddin al- Ayubi, di Syiria dengan sokongan Nuruddin Zanki, di Maghribi dengan sokongan Abdullah bin Muhammad.

Kemudian di Turki dengan sokongan Uthmaniah dan di daerah-daerah yang lain. Ideologi ini juga didokong oleh sarjana-sarjana di kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali.

فرنسيف2 اهل السنة والجماعة

Ahli Sunah Waljamaah adalah golongan yang benar-benar beriltizam kepada Quran dan Sunnah. Mereka akur dengan perintah dan patuh pada semua larangannya. Mereka melaksanakannya pula dengan penuh teratur seperti yang dijelaskan oleh Nabi s.a.w. Mereka tidak menerima pandangan dan pendapat daripada mana-mana pihak sebelum menyelaraskannya dengan Quran dan Sunnah Nabi s.a.w.

Mereka beriman dengan mudahnya kepada perkara ghaib, ketuhanan, kenabian dan hari akhirat. Menghayati cara hidup, budaya berfikir dan bermasyarakat seperti yang telah ditentukan oleh Islam. Semuanya ini didorong oleh keimanan yang tulen dan jiwa yang bersih para pendokong dan pemimpin ASWJ

فرنسيف2 اهل السنة والجماعة

1. Menggunakan pendekatan teks (al-Qur’an dan al-Hadith) dan rasional (akal). Tetapi tetap utamakan teks berbanding akal

2. Menyanjungi hadith Nabi dan sbg penjelas kpd al-Qur’an serta tidak menta’wilkan.

3. Menerima hadith ahad yg sahih sbg hukum

4. Menerima ijma’ sebagai sumber hukum dalam Islam.

No comments:

Post a Comment

Post a Comment

IKLAN